עובדת סוציאלית, מאמינה בעבודה מקצועית וברגישות תרבותית. ובעיקר אימא לארבעה ילדים מדהימים ב"ה.