אברך בכולל הוראה ודיינות. וחוקר תורני במכון עד הנה לחקר יהדות גליציה