אברך בכולל הוראה ודיינות. וחוקר תורני במכון עד הנה לחקר יהדות גליציה

להשאיר את החינוך להורים

הרב בניהו כהן | כ"ג שבט תשע"ח

גישה רווחת בעולם המודרני מקדימה את המדינה למשפחה. היא רואה במדינה אחראית ראשית לחינוך הילדים,...