עורך ספרות תורנית

גן עדן של ילדות

הרב דוד פישהוף | י"ט תמוז תשע"ז

הספרות החרדית היא השתקפות מדויקת של גישת החינוך החרדית. העדר ספרות מבוגרים חרדית אינה נובעת...