למד בישיבת חברון, רו"מ ישיבת ר' יצחק יחיאל, רב בי"כ משכן יעקב בפסגת זאב, ירושלים, מרצה פילוסופיה יהודית במרכז האקדמי שלם ועמית מחקר במרכז לחקר התפוצות באוניברסיטת תל אביב. ספריו "רזא דשבת", אחד בכל דמיונות, Judaism, Law and the Free Market, R. Meir of Rothenburg and the Foundation of Jewish Political Thought

כדי לתקן נדרשת העזה

הרב ד"ר יוסף יצחק ליפשיץ | ו' ניסן תשע"ז

ההימנעות החרדית מפני התמודדות מושכלת עם אתגרי הזמן אינה פוגעת רק ביוצאים מן החומות אלא...