אשמה, כפרה וטהרה

הרב דוד לוי | פרשת מצורע תשפ"ב

פעולת הכפרה אינה ניקוי האדם מאשמה אלא סילוק השפעתו הקלוקלת של מצב פגום שאירע בעולם:...

כעצם השמים לטוהר

הרב דוד לוי | פרשת תזריע תשפ"ב

הטומאה אינה תכונה של חומרים מסוימים אלא מצב של ערבוב. החינוך להבדלה מלמד אותנו להתרחק...

בשביל מה צריך "עדות"?

הרב דוד לוי | פרשת תרומה תשפ"ב

לוחות העדות הם החוזה שהקב"ה חתם עם ישראל על הברית ביניהם. אך לשם מה הקב"ה...