ניסיון העושר

הרב דוד לוי | פרשת האזינו תשפ"ד

בכל שעה שהאדם זוכה לעושר, הוא מתחיל לרדוף אחרי רעיונות שהורסים אותו. מדוע?

להוביל את העם או ללכת אתו?

הרב דוד לוי | פרשת נצבים וילך תשפ"ג

ישנם מקרים שבהם המנהיג צריך ללכת עם העם וישנם מקרים שבהם הוא צריך להוביל אותו....

התנאים של שמירת הברית

הרב דוד לוי | פרשת כי תבא תשפ"ג

הברכות והקללות של פרשת כי-תבא אינן תורת גמול אלא תנאי הברית עם הקב"ה.

ממי ראוי לתבוע נקם?

הרב דוד לוי | פרשת מטות-מסעי תשפ"ג

התורה דורשת לנקום את נקמת בני ישראל מאת המדינים ולא מאת המואבים, כיוון שהראשונים ניסו...