ארכיאולוגיה ותנ"ך

מראה מקום

מטרתם של סיפורי התנ"ך אינה לימוד היסטוריה אולי, אבל עדיין חשוב להראות את כי הנתונים...

האתיקה של "שימען"

מראה מקום

האם יהודי חסידי, שהתורה האתית שלו התגבשה מתוך הווי השטיבל, פחות מוסרי מסטודנטית ליברלית באוניברסיטה...

מה רע ביוונים?

מראה מקום

קולמוסים רבים נשתברו על שאלת מה בין ירושלים לאתונה. בסקירה קצרה וממצה מציע הרב אהרן...

מדריך לחברה החרדית

מראה מקום

לאחרונה הוציא החוקר פרופ' בני בראון ספר בשם "מדריך לחברה החרדית". שם זה נותן רושם...

קבוצות ה"קנאים"

מראה מקום

"קנאים" הם חלק בלתי נפרד מהנוף החרדי. בשפת הדיבור ברחוב החרדי, "קנאים" היא הגדרה מובחנת...