הרב הבודד

יצחק ברוך | ט"ז בטבת תשע"ט

סקירת קורותיו של הרב רפפורט ברבנות העיר טרנופול מביאה אותנו לעיין בהלכה אחת בסדרי בית...

שוכני חלד וישני עפר

יצחק ברוך | י"ב בטבת תשע"ט

על מנהג ישראל להשתטח על קברי אבות, כפי שהוא מבצבץ מאגרת בת כאלף שנה שנשלחה...

הרצחת וגם שילמת?!

יצחק ברוך | י"א בטבת תשע"ט

לציון 67 שנה לפולמוס הסוער על הסכם השילומים עם ממשלת מערב גרמניה, עיון בהיבטים הלכתיים...

על צום עשרה בטבת

יצחק ברוך | י' בטבת תשע"ט

הערות הלכתיות מעשיות ותיאורטיות, סביב צום עשרה בטבת הנוהג לזכר המצור על ירושלים, ערב חורבן...

כל הצרות שבעולם

יצחק ברוך | ט' בטבת תשע"ט

מסורת עתיקה בישראל מציינת את יום ט' בטבת כיום שראוי להתענות בו, בשל צרה שאירעה...

יוונית שפה יפה

יצחק ברוך | ח' בטבת תשע"ט

ח' בטבת הוא יום "תענית צדיקים" על שתורגמה התורה ליוונית. האם חז"ל אכן התייחסו לתרגום...

חתן דמים למולות

יצחק ברוך | ה' בטבת תשע"ט

דברי תורה כאובים אחר מיטתו של עמיעד ישראל איש-רן הי"ד, הקרבן הצעיר ביותר בין קרבנות...

דבריו האחרונים

יצחק ברוך | ד' בטבת תשע"ט

לזכרם של קדושי קהילת בֶּעהְמִישׂ לַיְיפָּא שנהרגו על קידוש השם בד' בטבת תק"ה, עיון בשאלה...

עבירות בכשרות מהודרת

יצחק ברוך | ג' בטבת תשע"ט

על המושג ההלכתי המוזר והמרתק "עבירה לשמה", במלאת 228 שנה למותו של משיח השקר יעקב...

מעשה במעשה שלא היה וכן היה

יצחק ברוך | ב' בטבת תשע"ט

גלגוליה המרתקים של מעשייה אחת בכתבי ש"י עגנון, מביאים אותנו לבחון את היחס ההלכתי לשינוי...