"זכויות הילד"?

מראה מקום

הצעת חוק חדשה המונחת לפתחה של הכנסת מבקשת לשנות את השפה המשפטית המשמשת לבוררות בדיני...

מצוות וקרבת א-להים

מראה מקום

בחיים היהודיים יש מתח בין שתי גישות הפוכות אל האלוהות. אחת מרחיקה ומעלה את הקב"ה...

כנות והתחדשות בתשובה

מראה מקום

מה משמעותה של תשובה הנעשית על בסיס קבוע? בכל שנה אנו מגיעים לימי התשובה ומצווים...

מי יזכה לפניך בדין?

מראה מקום

כיצד יש לגשת לראש השנה? במה אנו יכולים להצטדק לפני שופט כל הארץ, כשאין איש...

תשובתו של "איש ההלכה"

מראה מקום

מהי "תשובה"? מחיקת העבר? בקשת מחילה? שינוי פנימי? הרב חיים נבון משרטט את הגותו של...