מהותה של אבלות החורבן

מראה מקום

בנוהג שבעולם, אבלות מבטאת את הצער המיידי על אסון קרוב. אולם, בשלושת השבועות אנו מזכירים...

מסורת, חברה וסוגיית הגיור

מראה מקום

סוגית הגיור היא אחת הסוגיות המרכזיות המפלגות את העולם האורתודוקסי בימינו. במערכה זו משתתפים גורמים...

איך מודדים עוני?

מראה מקום

אחת האקסיומות הרווחות בתקשורת הכללית הם שיעורי העוני הגבוהים בחברה החרדית. בהסתמך על ממדים שונים,...