חסידות בנוסח עדות המזרח

מראה מקום

חסידות ברסלב הייתה ייחודית מאז ומעולם בנוף החצרות החסידיות. אולם בשנים האחרונות הפכה ברסלב לאבן...

יחס תנועת ש"ס לציונות

מראה מקום | ה' אייר תשע"ז

יחסה של החרדיות המזרחית ותנועת ש"ס לציונות ניצבת במרכז ספר חדש של החוקר ניסים ליאון....

אמונה וספק בעקבות השואה

מראה מקום | כ"ז ניסן תשע"ז

כיצד מתמודדים עם השאלות האמוניות אותן מעלה השואה? הרב אליעזר ברקוביץ קורא להפריד בחדות בין...

סודה של החרדיות

מראה מקום | ט' ניסן תשע"ז

לאן מועדות פניהם של החרדים? החברה הכללית עומדת כיום מול תופעת החרדיות ומנסה להבין את...