האם החרדיות מתפרקת?

מראה מקום

"ישנם שלשה סוגי שקרים", אומר בנימין ד'יזראלי, "שקרים, שקרים ארורים וסטטיסטיקה". לאחרונה מתפרסמים מחקרים שונים...

חסידות בנוסח עדות המזרח

מראה מקום

חסידות ברסלב הייתה ייחודית מאז ומעולם בנוף החצרות החסידיות. אולם בשנים האחרונות הפכה ברסלב לאבן...

יחס תנועת ש"ס לציונות

מראה מקום | ה' אייר תשע"ז

יחסה של החרדיות המזרחית ותנועת ש"ס לציונות ניצבת במרכז ספר חדש של החוקר ניסים ליאון....