אמונה וספק בעקבות השואה

מראה מקום | כ"ז ניסן תשע"ז

כיצד מתמודדים עם השאלות האמוניות אותן מעלה השואה? הרב אליעזר ברקוביץ קורא להפריד בחדות בין...

סודה של החרדיות

מראה מקום | ט' ניסן תשע"ז

לאן מועדות פניהם של החרדים? החברה הכללית עומדת כיום מול תופעת החרדיות ומנסה להבין את...

ר' משה שפירא – דברים לזכרו

מראה מקום | א' ניסן תשע"ז

אחד ממאורי המחשבה בדור האחרון, הרב משה שפירא, הסתלק מאתנו לפני מספר שבועות. הרב יהושע פפר...