מלכודת האחווה

הרב דוד לוי | פרשת וישלח תשפ"ג

עשו מתנהג כלפי יעקב באחווה ויעקב מנסה דווקא להיחלץ מאחווה זו פעם אחר פעם.

יש אלהים במקום הזה

הרב דוד לוי | פרשת ויצא תשפ"ג

החידוש הגדול של אברהם הוא ששמו של ה' אלקי כל הארץ נקרא על משפחה מסוימת....

בין המשכיות לחיקוי

הרב דוד לוי | פרשת תולדות תשפ"ג

יצחק עובר דרך כל התחנות של אביו, ובכולן כמעט נוהג אחרת ממנו. הוא ממשיך את...

אברהם: מגדלור לאנושות

הרב דוד לוי | פרשת וירא תשפ"ג

הופעת אברהם על במת ההיסטוריה מבשרת שינוי בהנהגת העולם: לא עוד ענישה קולקטיבית למין האנושי...

אברהם: האדם החופשי הראשון

הרב דוד לוי | פרשת לך לך תשפ"ג

דמותו של אברהם שונה מאד מהפורפיל הנפוץ של גיבורים בתרבויות העמים. הוא אינו מתואר כגיבור...

עבודה זרה והשחתת העולם

הרב דוד לוי | פרשת נח תשפ"ג

לישראל ברית עם הקב"ה ותחילת דינם היא על הפרת ברית זו. לאומות אין ברית זו...

עם ישראל ומדינות הלאום

הרב דוד לוי | פרשת בראשית תשפ"ג

הסדר הבינלאומי של מדינות לאום עצמאיות מסייע לעם ישראל להתקיים ללא רדיפות למרות החריגות שלהם.