מקדש ללא קרבנות

הרב דוד לוי | ה' ניסן תשפ"א

בית המקדש אינו כלי שרת להקרבת קרבנות אלא עדות לשכינת הקב"ה בישראל

דקדוקי עשירות

הרב דוד לוי | פרשת ויקהל-פקודי תשפ"א

ההקפדה של התורה על הפרטים הקטנים של מלאכת המשכן מלמדת כי לדיוק בעולם הרוח יש...

איך ניאבק בקורונה? עם הלכה!

הרב בניהו טבילה | ו' אדר תשפ"א

עמדתם הברורה של פוסקי ההלכה בנוגע להתנהלות הנכונה במגיפת הקורונה מעוררת אותנו לחזק את מעמד...

משכן הברית

הרב דוד לוי | פרשת תרומה תשפ"א

המשכן מבטא את חלקו של הקב"ה בברית בינו לבין ישראל, ולכן קיומו מותנה בשמירת חלקם...

תורת הענישה בתורה

הרב דוד לוי | פרשת משפטים תשפ"א

תורת הענישה בתורה אינה מכוונת להרתעה או לעשיית צדק, אלא לגילוי אחריות.

המשפט כדרישת אלקים

הרב דוד לוי | פרשת יתרו תשפ"א

בין משה ליתרו מתנהל שיח אודות תפקידו המהותי של המשפט. בעוד יתרו רואה במשפט מכשיר...

המחדש בטובו בכל יום

משה שפירר | כ"ב שבט תשפ"א

כדי לשים לב לאחר אנו זקוקים שהוא יאמר לנו איזה "חידוש", אך אנו שוכחים שהחידוש...

קשה כקריעת ים סוף

הרב דוד לוי | פרשת בשלח תשפ"א

תחושת חוסר האונים של ישראל הלכודים לפני ים סוף צריכה להדהד אצלנו גם בימי שגרה:...