טהרה כתנאי לקדושה

הרב דוד לוי | פרשת אחרי מות-קדושים

הטהרה אינה ממצוות הקדושה אך היא תנאי לגישה אל הקודש.

אשרי יושבי ביתך

הרב דוד לוי | פרשת ויקרא תשפ"ג

המשכן נועד לרכז אליו את חוסר המנוח שבלב האדם ולהעניק לו מרגוע.

החודש הזה לכם: זמן כהתחדשות

הרב דוד לוי | פרשת החודש תשפ"ג

ארגון הזמן לפי מחזוריות הלבנה מבטא יחס של התחדשות לזמן, בניגוד לארגון הזמן לפי מחזוריות...

חטא העגל ופרה אדומה

הרב דוד לוי | פרשת פרה תשפ"ג

חטא העגל מסמל את הכניעה לעבדות ופרה אדומה את השחרור מכניעה זו.

המשכן והלוחות

הרב דוד לוי | פרשת תרומה תשפ"ג

צורת המשכן מורה על הצורה שבה יש לבצע את הכתוב על הלוחות בעולם המעשה.

השופט אינו נעלה מהעם

הרב דוד לוי | פרשת יתרו תשפ"ג

התורה אינה מייחסת לשופט מעלה גדולה מההמון בזיהוי הנכון והצודק. כל תפקידו של השופט הוא...