חטא השוויון

הרב דוד לוי | פרשת קורח תשפ"א

מחלוקת שאינה לשם שמים היא מחלוקת המבקשת להביא לשוויון בין בני-אדם

לא לצאת מן העולם

הרב דוד לוי | פרשת שלח תשפ"א

שורשו של חטא המרגלים הוא הפחד העמוק מפני העולם.

ויהי בנסוע הארון

הרב דוד לוי | פרשת בהעלותך תשפ"א

האמונה שהעולם טוב מיסודו מאירה את הופעת ה' בעולם באור שונה מהמקובל בדתות גנוסטיות.

התורה היא של כולנו

הרב דוד לוי | שבועות תשפ"א

התורה ניתנה לכל אחד ואחד מישראל ואין עליה בעלות לאליטה מיוחדת

ותחסרהו מעט מאלהים

הרב דוד לוי | פרשת בהר-בחוקתי תשפ"א

השביתה של האדם נועדה להזכיר לו שלמרות כוחות היצירה שלו הוא לא היה שותף במעשה...

"חילול השם" – שמו של מי?

אליהו לוי | י' אייר תשפ"א

מהומות פונביז' העלו שוב לסדר היום את התלונות על "חילול השם". שמו של מי מתחלל...