לאתרג את אתרוגי קורפו

נועם פלאי - היסטוריה יהודית | כ"ג אב תש"פ

הפולמוס הרב דורי סביב האתרוג היווני, וההקשר הארץ-ישראלי שהכריע את הדיון.

שאלי שרופה באש

נועם פלאי - היסטוריה יהודית | ט"ז אב תש"פ

על המשומד הממורמר שפתח עידן אפל בתולדות ימיה של האנטישמיות הנוצרות.

"על מה אנחנו יושבים"

הרב דוד לוי | שבת חזון תש"פ

תשעה באב אינו "יום זיכרון" לחורבן, והאבלות שבו אינה נובעת מצער על מאורעות העבר. עניינו...

הגט מקליבה

נועם פלאי - היסטוריה יהודית | ב' אב תש"פ

מחלוקת על כשרותו של גט העמידה בסימן שאלה את סמכותה של אחת מוותיקות קהילות אשכנז.

סמיכה מארץ תצמח

נועם פלאי - היסטוריה יהודית

על רבנים העושים דין לעצמם וחידוש מוסד הסמיכה באשכנז.

האוטופיה היהודית

הרב דוד לוי | פרשת מטות-מסעי

ערב הכניסה לארץ, התורה מזכירה לישראל את כל הדברים שאדם חיובי היה רוצה לשכוח: נקמה,...

בסבלנות עם הסובלנות

נועם פלאי - היסטוריה יהודית | י"ז תמוז תש"פ

כתב הסובלנות של הקיסר יוזף השני טמן בחובו בקצרה את הבשורה ואת האתגרים שיעמדו בפני...

הלכות נקמה

הרב דוד לוי | פרשת פנחס תש"פ

הפרשות המפסיקות בין קנאות פנחס לנקמת המדינים מלמדות שיעור חשוב בהלכות נקמה.