בין אילוץ לשכנוע

הרב דוד לוי | פרשת בא תשפ"ג

הקשחת לב פרעה לא נועדה למנוע ממנו את הבחירה אלא דווקא לאפשר לו אותה.

מה בין כשפים לניסים?

הרב דוד לוי | פרשת וארא תשפ"ג

כשפים וניסים אינם דומים זה לזה, אלא שאחד מ"כוחות הטומאה" ואחד מ"כוחות הקדושה". כשפים הם...

כיצד ניצלים ממניפולציות?

הרב דוד לוי | פרשת ויגש תשפ"ג

לאדם ישנה נטייה להאמין לסיפור שהולם את השקפת עולמו. נטיה זו מזמינה מניפולציות מצד אלו...

מלכודת האחווה

הרב דוד לוי | פרשת וישלח תשפ"ג

עשו מתנהג כלפי יעקב באחווה ויעקב מנסה דווקא להיחלץ מאחווה זו פעם אחר פעם.

יש אלהים במקום הזה

הרב דוד לוי | פרשת ויצא תשפ"ג

החידוש הגדול של אברהם הוא ששמו של ה' אלקי כל הארץ נקרא על משפחה מסוימת....