ובערת הרע מקרבך

הרב דוד לוי | פרשת שופטים תש"פ

ביעור הרע מקרבנו הוא כורח חברתי, ולא מינוי להיות שוטרי הצדק העולמי

לאתרג את אתרוגי קורפו

נועם פלאי - היסטוריה יהודית | כ"ג אב תש"פ

הפולמוס הרב דורי סביב האתרוג היווני, וההקשר הארץ-ישראלי שהכריע את הדיון.

שאלי שרופה באש

נועם פלאי - היסטוריה יהודית | ט"ז אב תש"פ

על המשומד הממורמר שפתח עידן אפל בתולדות ימיה של האנטישמיות הנוצרות.