האם יש בתורה עקרונות?

הרב דוד לוי | פרשת משפטים תשפ"ב

התורה אינה מורכבת מעקרונות כללים חשובים ופרטים החשובים פחות, אלא הכללים הופרטים חשובים במידה שווה.

מות התיאולגיה המצרית

הרב דוד לוי | פרשת בשלח תשפ"ב

הפסיביות של ישראל ביציאת מצרים נוגדת את הצו הכללי של התורה, אך היא נדרשה לשעה...

חירות לאומית חיובית

הרב דוד לוי | פרשת בא תשפ"ב

החתירה לחירות לאומית אינה יכולה להסתכם בהסרת עול הזרים - היא חייבת להציע תוכן חיובי...

אימתם של הרודנים

הרב דוד לוי | פרשת שמות תשפ"ב

מה שמסכן את מעמדו של משה במצרים אינה העובדה שהוא הורג אנשים בלי דין וחשבון...

המצווה והכתיבה

הרב דוד לוי |  חנוכה תשפ"ב

היחס בין הכתיבה למצווה במסורת היהודית הפוך מזה של המשפט המערבי. המצווה היא התורה שבעל...

בעל החלומות: בין חלום להזיה

הרב דוד לוי | פרשת וישב תשפ"ב

אנו רגילים לחשוש מבעלי חלומות עם דמיון פוליטי מפותח מידי, ובצדק. אבל חלומות אינם בהכרח...

מאבקו של איש האמונה הבודד

הרב דוד לוי | פרשת וישלח תשפ"ב

הכניסה אל הזירה הארצית אינה קלה עבור איש האמונה, ותמיד מנקר בו הפיתוי לעזוב הכל...