מי רשאי להצטרף אל הגדולה?

הרב דוד לוי |  פרשת כי תצא תשפ"ב

התורה מלמדת כי לא ראוי לקבל עמונים ומואבים לקהל ה' אך ניתן לקבל מצרים ואדומים,...

מצוות המלך וטעמיהן

הרב דוד לוי | פרשת שופטים תשפ"ב

מצוות התורה למלך מלמדות כי גם נהגים שלטוניים מקובלים עלולים להביא לסיאוב השלטון.

הברית והארץ

הרב דוד לוי | פרשת ראה תשפ"ב

המצוות בספר דברים מתחלקות לשני חלקים עיקריים: המצוות של הברית והמצוות של הארץ.