"אני ה'" כצו המוסרי

הרב דוד לוי | פרשת קדשים תשפ"ב

הנימוק "אני ה'" הניתן למצוות בפרשת קדושים שונה בטיבו מנימוקים נפוצים להתנהגות מוסרית.

החירות לשמוע בקול ה'

הרב דוד לוי | פסח תשפ"ב

עיקרה של החירות לה זכינו ביציאת מצרים הוא השחרור מעבודה זרה, שהינה כניעה לנסיבות, אל...

אשמה, כפרה וטהרה

הרב דוד לוי | פרשת מצורע תשפ"ב

פעולת הכפרה אינה ניקוי האדם מאשמה אלא סילוק השפעתו הקלוקלת של מצב פגום שאירע בעולם:...

כעצם השמים לטוהר

הרב דוד לוי | פרשת תזריע תשפ"ב

הטומאה אינה תכונה של חומרים מסוימים אלא מצב של ערבוב. החינוך להבדלה מלמד אותנו להתרחק...