חוסר האמונה של משה ואהרן

הרב דוד לוי |  פרשת חקת תשפ"ב

בגישה של התורה, חוסר אמונה בה' אינו פקפוק בקיומו או יכולותיו אלא שמיעה לא צלולה...

הקדושה המספיקה לעצמה

הרב דוד לוי | פרשת בהעלותך תשפ"ב

המקדש אינו אמור לנהל את העם באופן אקטיבי אלא לעמוד לעצמו, כאשר העם הוא שאמור...

הקללות כתנאי החוזה

הרב דוד לוי | פרשת בחוקתי תשפ"ב

הברכות והקללות הם חלק מתנאי חוזה הברית שהקב"ה כורת עם ישראל.

לחיות על הארץ כמו אורח

הרב דוד לוי | פרשת בהר תשפ"ב

השמיטה מלמדת אותנו יחס נכון אל הארץ: לא יחס אנתרופצנטרי של ניצול, אך גם לא...

"אני ה'" כצו המוסרי

הרב דוד לוי | פרשת קדשים תשפ"ב

הנימוק "אני ה'" הניתן למצוות בפרשת קדושים שונה בטיבו מנימוקים נפוצים להתנהגות מוסרית.

החירות לשמוע בקול ה'

הרב דוד לוי | פסח תשפ"ב

עיקרה של החירות לה זכינו ביציאת מצרים הוא השחרור מעבודה זרה, שהינה כניעה לנסיבות, אל...