העובדות והאמת

הרב דוד לוי | פרשת עקב

ישנם הסבורים שישנה אמת הנעלת על העובדות. מפרשתנו ניתן ללמוד כי האמת נובעת מתוך העובדות,...

השלחן והפולמוס 

נועם פלאי - היסטוריה יהודית | י"ט אב תשע"ט

הגהותיו הצנועות של הרמ"א על השלחן הערוך הביאו לכך שספרו של בעל הבית יוסף זכה...

בנאות דשא ירביצני

הרב בניהו טבילה | י"ד אב תשע"ט

בתקופה האחרונה הולכת ונפוצה תופעת הטיולים בחו"ל. הרב בניהו טבילה ממשש את הדופק של הציבור...

זיוף עם זקן

נועם פלאי - היסטוריה יהודית | י"ד אב תשע"ט

המאבק בין שוחרי ההשכלה ליהדות התורנית באירופה פרנס לא מעט בעלי דפוס והביא לעולם שלל...

באין חזון יפרע עם

הרב דוד לוי | שבת חזון

אחת הצרות הקשות של החורבן היא אובדן החזון, אולם צרה קשה ממנה היא אובדן הצמאון...

בית המקדש של יוליאנוס הכופר

נועם פלאי - היסטוריה יהודית | ז' אב תשע"ט

שלוש מאות שנה לאחר חורבן הבית, קם קיסר רומאי ומחליט להקים מחדש את בית המקדש....

התורה: שמרנות או קידמה?

הרב דוד לוי | פרשת מסעי

ישנם שמרנים הנאחזים בלהט בעבר ואינם ודאגים לעתיד; ישנם חולמים הפועלים מתוך חזון נהדר לעתיד...

האור הגנוז של רבי חסדאי קרֶשֹקֶשֹ

נועם פלאי - היסטוריה יהודית | כ"ט תמוז תשע"ט

בחשיבתו המקורית והנועזת, הוא היה אחד מן הראשונים שקמו וקראו תיגר על יסודות הפילוסופיה האריסטוטלית,...