יום כיפור, אבל קטן

יצחק ברוך | כ"ט במרחשון תשע"ט

קשה להמתין שנה שלמה ליום הכיפורים. כדי לצמצם את משא העוונות המצטבר של השנה, התפתח...

לא לריב!

יצחק ברוך | כ"ח במרחשון תשע"ט

הפולמוס הקשה שהתנהל במאה ה-13 על כתבי הרמב"ם, מביא אותנו לעיין בהלכות מחלוקת. האם מותר...

היוצר שקם על גולמו

יצחק ברוך | כ"ז במרחשון תשע"ט

הלכה עתידנית: דיון מעניין על דמותו האגדית של ה'גולם', עשוי לשמש נקודת מוצא לשאלה אתית-הלכתית...

החסיד ר' פרנץ יוזף זצ"ל

יצחק ברוך | כ"ו במרחשון תשע"ט

בין התארים הרבים שניתנו לפרנץ יוזף, קיסר אוסטריה הנערץ, בלט התואר 'חסיד אומות העולם'. מה...

איזור ללא מצוות

יצחק ברוך | כ"ב במרחשון תשע"ט

דיון מעניין בשאלה נקודתית, האם מותר לקיים מצוות במקום שאינו נקי, מביא בעקבותיו הבחנה בין...

סכנתם של מורים רוחניים

מראה מקום

הדרכה רוחנית היא תופעה רווחת בעולם. גם ברחוב היהודי ישנה לאחרונה נהייה אחר מורים רוחניים...