"ובזמן הזה אין נוהגין כן"

אליעזר היון | ט' כסלו תשע"ח

פער עמוק מפריד בין הנורמות המקובלות על האדם הדתי בן-ימינו לבין המקובל בימי חז"ל והתנ"ך....

מחירה של החרדיות החדשה

אלי ליפשיץ | כ"ו תמוז תשע"ז

לכל דבר יש מחיר. קהילות בעולם המודרני מתארגנות לפי מודל שוק המכתיב מחירים עבור הצטרפות...

קפיטליזם בשוק; צדקה בבית

סיני נתנאל פרל | י"א תמוז תשע"ז

האינטואיציות המוסריות של זכות הקנין והעזרה לזולת סותרות זו לזו. במערב נהוג לפתור אותם על...