לחרדי העובד דרושה תורה

הרב יצחק רצקר | ז' כסלו תשפ"ג

החרדי העובד אינו זקוק להשקפה, אך גם דיבורים מלאי פאתוס על ערך העבודה לא יועילו...