לעדן את הרגש הדתי

הרב חנוך רוזנברג | י"ז אייר תשע"ח

הרגש הדתי המתפרץ עלול להוביל לידי מעשים רעים הנעשים בכוונות טובות. התורה, המלמדת אורחות חיים,...