ימי האחריות

הרב יהושע פפר | ח' תשרי תשע"ח

הימים של ראש השנה ושל יום הכיפורים מייצגים מידות שונות מאד, זה דין וזה רחמים....

מוסר השכל: לשפר בלי להישבר

הרב דן טיומקין | כ"א אלול תשע"ז

לימוד המוסר ועבודת הימים הנוראים עלולים להביא את האדם לידי רפיון ודכדוך. התמקדות בחטא ובצדדים...

"ובזמן הזה אין נוהגין כן"

אליעזר היון | ט' כסלו תשע"ח

פער עמוק מפריד בין הנורמות המקובלות על האדם הדתי בן-ימינו לבין המקובל בימי חז"ל והתנ"ך....