הסוד הכמוס של חיי האישות

הרב משה פראגר | ב' אדר תשפ"ג

הניסיון להמתיק את גלולת החטא שביצריות על ידי טשטוש ממד הבושה שביצר נועד לכישלון. חיי...

חמלה אינה מכשירה תועבה

חנה שפיגל (טוניק) | כ"ה שבט תשפ"ג

בשם החמלה מוחקת התודעה הציבורית הליברלית את שורת הדין והמוסר. המוסר הציבורי הליברלי נשען באופן...

אגוצנטריות ברשות התורה

אליעזר פויכטונגר | כ"ה שבט תשפ"ג

האם מקור השמחה במשפלת רשעים הוא נטיית לב או נאמנות טהורה לרצון ה'? על פרשנות,...

בקרוב: פחות היסטריה, יותר אמונה

הרב נועם פלאי | י"א שבט תשפ"ג

החברה הישראלית מצויה בהיסטריה. קריאות להנמכת הלהבות ולהרגעת השיח רק מלבות את החרדה ומובילות להתנהגות...