הזדקנות עם משמעות

מיכל אופן | ב' אדר א' תשע"ט

אריכות הימים שזכה לה דורנו הופכת את ימי הזקנה לתקופת חיים לא קצרה. עלינו לראות...