הזדקנות עם משמעות

מיכל אופן | ב' באדר א' תשע"ט

אריכות הימים שזכה לה דורנו עושה את ימי הזקנה לתקופת חיים לא קצרה. עלינו לראות...