מו"ל לשבעבר של עיתון "בקהילה"; עורך ראשי של פרויקט "אוצר מפרשי התורה" שעל-ידי מכון ירושלים ועמית בכיר במכון החרדי למחקרי מדיניות.

פוליטיקה ללא בלמים

מאיר הירשמן | ד' כסלו תש"פ

הפוליטיקה החרדית נוסעת על נהג אוטומטי: 70 שנה שהיא משתמשת באותן טקטיקות ואותן גישות פעולה....