עובדת סוציאלית S.B.W; רכזת חינוך-טיפול בתכנית היל"ה, החטיבה לקידום נוער

לתת רווחה לקהילה

אלישבע שניאור | כ' אייר תשפ"ג

הסיוע הנרחב לכל דל ונזקק בקהילה החרדית אינו מייתר את הצורך במערכת הרווחה הממשלתית. דא...