מקצועיות אינה סוגיה פוליטית

חגית קופרמן | ט"ז אדר תשפ"ג

המאבק על חוק מקצועות הבריאות נעשה למאבק בין הגופים המקצועיים לפוליטיים. סיטואציה זו טומנת בחובה סכנה למקצוע...