מחילה

רחל ברונר

הם שותים את הקפה בשקט. החלון פתוח לרווחה וריח של ליל-סוף-קיץ פורץ ממנו אל המטבח...