שימו לב אל הנשמה

זלמן שטוב | כ"ט אב תש"פ

מוזיקת נשמה אינה ביטוי עצמי של היוצר אלא שיחה עמוקה בין האמן והקהל, שיחה שפותחת...