עורך דין, פעיל ציבורי, מקים קרן קמ"ח (שותף), ממייסדי תנועת 'טוב', מקים ומנהל קבוצת הפייסבוק 'חי"ש - חרדים ישראלים'