מצוות וקרבת א-להים

מראה מקום

בחיים היהודיים יש מתח בין שתי גישות הפוכות אל האלוהות. אחת מרחיקה ומעלה את הקב"ה...

האם החרדיות מתפרקת?

מראה מקום

"ישנם שלשה סוגי שקרים", אומר בנימין ד'יזראלי, "שקרים, שקרים ארורים וסטטיסטיקה". לאחרונה מתפרסמים מחקרים שונים...

גדולי ישראל ויום ירושלים

מראה מקום | כ"ח אייר תשע"ז

בשבוע זה מלאו יובל שנים לשיבה אל ירושלים העתיקה. המקומות הקדושים, הכותל המערבי, קבר רחל...

פוליטיקה של גלות

מראה מקום

האם יש דבר כזה פוליטיקה יהודית? במשך שנים נחלקו החוקרים לשתי כתות, כאלה שמדברים על...