"זכויות הילד"?

מראה מקום

הצעת חוק חדשה המונחת לפתחה של הכנסת מבקשת לשנות את השפה המשפטית המשמשת לבוררות בדיני...

יהדות ופוסט-מודרניות

מראה מקום

העולם היהודי מהווה מופת של המשכיות. למרות החילופים החוזרים ונשנים בהגמוניות התרבותיות הסובבות אותה, השכילה...

השמחה ביהדות ובנצרות

מראה מקום

השמחה היא עיקר חשוב בדת, זאת יודעים כולם, אולם ישנם שני מובנים עיקרים לשמחה הדתית:...

ארכיאולוגיה ותנ"ך

מראה מקום

מטרתם של סיפורי התנ"ך אינה לימוד היסטוריה אולי, אבל עדיין חשוב להראות את כי הנתונים...