פוליטיקה של גלות

מראה מקום

האם יש דבר כזה פוליטיקה יהודית? במשך שנים נחלקו החוקרים לשתי כתות, כאלה שמדברים על...

האמונה והלוגיקה

מראה מקום

האם א-להים יכול לגרום למשולש להיות בעל ארבע צלעות? האם הוא יכול ליצור משוואה של...

האתיקה של "שימען"

מראה מקום

האם יהודי חסידי, שהתורה האתית שלו התגבשה מתוך הווי השטיבל, פחות מוסרי מסטודנטית ליברלית באוניברסיטה...