נושרים ברשת

שרה קאופמן | כ"ג בטבת תשפ"א

בעולם הווירטואלי אורבות לבני הנוער, ובעיקר לנערות, סכנות מסוגים שונים. נערות נורמטיביות כלפי חוץ עלולות...