נושרים ברשת

שרה קאופמן | כ"ג טבת תשפ"א

בעולם הווירטואלי אורבות לנוער סכנות מסוגים שונים, ובעיקר לנערות. נערות נורמטיביות כלפי חוץ יכולות להיקלע...