עמית מחקר בכיר בפורום קהלת. פרסם מאמרים תורניים רבים, רובם בתחום דיני ממונות ובהלכות התלויות בארץ.