אגוצנטריות ברשות התורה

אליעזר פויכטונגר | כ"ה שבט תשפ"ג

האם מקור השמחה במשפלת רשעים הוא נטיית לב או נאמנות טהורה לרצון ה'? על פרשנות,...

השבת של המדינה

אליעזר פויכטונגר | ט"ז אדר תשפ"ג

יחסי השבת והמדינה הם שיקוף של המוכנות של הציבור הדתי למשימת ניהול המדינה. סאגת עבודות...

שובו של חזון "מדינת התורה"

אליעזר פויכטונגר | ט"ז אב תשפ"ג

העיסוק התורני בשאלה כיצד להנהיג מדינה על פי התורה מתעורר לרוב מהשטח, מהתמודדות מעשית של...