אברך, מלמד בישיבת "דרך השם", עורך תורני ב"מכון ירושלים" "מכון לשם" ועוד.