הישיבות לאחר הקורונה: לאן?

אברהם דוב גרינבוים | ח' שבט תשפ"א

מודל ה"ישיבה לכל" שיקם את עולם התורה אחרי חורבן יהדות אירופה, ועשה זאת היטב במשך...