עניין של תקשורת

אהרן זיידמן | י"ט שבט תשע"ח

עם התקדמות הטכנולוגיה, נוצרו פערי שפה בין דור האבות לדור הבנים. הפער הטכנולוגי, היוצר צורה...

אל תקראו להם נושרים

אהרן זיידמן | י"ח אב תשע"ט

הניכור שחשים רווקים מבוגרים כלפי העולם החרדי אינו מתחיל מחוויות לימודי המקצוע, אלא מהסטיגמה השלילית...