אברך בבית המדרש "פתחי עולם" ומנחה בארגון "נפש יהודי".

נחפשה דרכינו ונשובה

הרב אריה מאיר | י"א חשוון תשפ"א

היכולת שלנו לבקר את עצמנו אינה מעידה על חולשה אלא על עוצמה פנימית. ראוי לנו...

האם זו העת לשתוק?

הרב אריה מאיר | כ"ד אייר תשפ"א

עמדת השתיקה לנוכח האסון במירון אינה מעידה על עוצמה נפשית וחוזק אמונה אלא על אדישות...