אברך בבית המדרש "פתחי עולם" ומנחה בארגון "נפש יהודי".

תשובה: קולו של היחיד

הרב אריה מאיר | ד' תשרי תש"פ

התשובה מביאה לתוך העולם הדתי את הקול היחידאי של האדם. היא קריאה היוצאת מתוך קירות...

נחפשה דרכינו ונשובה

הרב אריה מאיר | י"א חשוון תשפ"א

היכולת שלנו לבקר את עצמנו אינה מעידה על חולשה אלא על עוצמה פנימית. ראוי לנו...

האם זו העת לשתוק?

הרב אריה מאיר | כ"ד אייר תשפ"א

עמדת השתיקה לנוכח האסון במירון אינה מעידה על עוצמה נפשית וחוזק אמונה אלא על אדישות...

מחלוקת לשם שמים

הרב אריה מאיר | ז' תמוז תשפ"א

ההדרה המוחלטת של הציונות הדתית מהעולם החרדי, משל היו צדוקים, אינה רלוונטית עוד. למרות ההבדלים...

הודאה בפגמים אינה חולשה

הרב אריה מאיר | ד' שבט תשפ"ב

השיעור החשוב ביותר שלמדנו מפרשת ולדר הוא היכולת הציבורית שלנו להודות שגם אצלנו יתכנו פגמים....

ליהדות דרוש חזון

הרב אריה מאיר | ג' תמוז תשפ"ג

האתגרים הרוחניים, החברתיים והפוליטיים שהיהדות עומדת בפניהם לא ייפתרו על ידי התפרצות מעשית אל השדה...

כללי באופן יוצא מן הכלל

הרב אריה מאיר | ו' תשרי תשפ"ד

בימים הנוראים אנו מבטלים את הרצונות הפרטיים שלנו ומסתכלים על העולם כמו עבדים הרואים את...