אברך בבית המדרש "פתחי עולם" ומנחה בארגון "נפש יהודי".