אברך בבית המדרש "פתחי עולם" ומנחה בארגון "נפש יהודי".

תשובה: קולו של היחיד

הרב אריה מאיר | ד' תשרי תש"פ

בעולם של תקינות דתית אין לכאורה מקום רב לביטוי אישי של האדם. עליו להישמע לצו...

נחפשה דרכינו ונשובה

הרב אריה מאיר | י"א חשוון תשפ"א

היכולת שלנו לבקר את עצמנו אינה מעידה על חולשה אלא על עוצמה פנימית. ראוי לנו...

האם זו העת לשתוק?

הרב אריה מאיר | כ"ד אייר תשפ"א

עמדת השתיקה לנוכח האסון במירון אינה מעידה על עוצמה נפשית וחוזק אמונה אלא על אדישות...

מחלוקת לשם שמים

הרב אריה מאיר | ז' תמוז תשפ"א

ההדרה המוחלטת של הציונות הדתית מהעולם החרדי, משל היו צדוקים, אינה רלוונטית עוד. למרות ההבדלים...

הודאה בפגמים אינה חולשה

הרב אריה מאיר | ד' שבט תשפ"ב

השיעור החשוב ביותר שלמדנו מפרשת ולדר הוא היכולת הציבורית שלנו להודות שגם אצלנו יתכנו פגמים....