אברך בכולל הוראה ודיינות. וחוקר תורני במכון עד הנה לחקר יהדות גליציה

סופו של ארון הספרים?

הרב בניהו כהן | ג' סיון תשע"ח

מאגרי המידע התורניים מבשרים בעולם התורני שינוי לא פחוּת בעוצמתו ממהפכת הדפוס. השינון והזכירה יורדים...

להשאיר את החינוך להורים

הרב בניהו כהן | כ"ג שבט תשע"ח

גישה רווחת בעולם המודרני מקדימה את המדינה למשפחה. היא רואה במדינה אחראית ראשית לחינוך הילדים,...