להשאיר את החינוך להורים

הרב בניהו כהן | כ"ג שבט תשע"ח

גישה רווחת בעולם המודרני מקדימה את המדינה למשפחה. היא רואה במדינה אחראית ראשית לחינוך הילדים,...

סופו של ארון הספרים?

הרב בניהו כהן | ג' סיון תשע"ח

מאגרי המידע התורניים מבשרים בעולם התורני שינוי לא פחוּת בעוצמתו ממהפכת הדפוס. השינון והזכירה יורדים...

מדיניות של ערבות

הרב בניהו כהן | כ"ד ניסן תשע"ט

התורה אינה מלמדת מדיניות כלכלית, אך לא בגלל קוצר יריעתה ולא בגלל הקושי להפיק ממנה...

ללמוד על מנת לעשות

הרב בניהו כהן | כ"א תמוז תשע"ט

למרות השינוי בעולם הכוללים, דרך הלימוד הרווחת בכוללים הינה עדיין זו הישיבתית. עולם הכוללים רואה...