בעל תואר ראשון בחינוך, מוסמך לרבנות, ומרצה בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם.

בינו שנות דור ודור

הרב בנימין שרביט | א' תמוז תשע"ח

החברה החרדית אינה מזניחה את הנצחת השואה, אלא שמובנה שונה אצלה. היהדות החרדית רואה חובה...