להרגיש בצרת הכלל

חוי בר-זאב | א' חשוון תשפ"ד

ההתבדלות שלנו מהמדינה לשם שמירה על התורה עלולה חלילה לעלות במחיר ניתוק מהכלל בשעת צרה....

מי שמאמין לא מפחד?

חוי בר-זאב | ד' סיון תש"פ

דעה פופולרית גורסת כי האמונה מבטלת באדם כל פחד. אולם, עיון מעמיק יותר מגלה שהתמונה...