בוגר ישיבת חברון, עוסק שנים רבות בחינוך והוראה. מחבר ספרי "דרך דוד" על חומש ומגילות, וקונטרסים רבים על סוגיות בש"ס ודרכי הלימוד. חתנו ותלמידו של הרב גדליה נדל זצ"ל.

בעל החלומות: בין חלום להזיה

הרב דוד לוי | פרשת וישב תשפ"ב

אנו רגילים לחשוש מבעלי חלומות עם דמיון פוליטי מפותח מידי, ובצדק. אבל חלומות אינם בהכרח...

מלכודת האחווה

הרב דוד לוי | פרשת וישלח תשפ"ג

עשו מתנהג כלפי יעקב באחווה ויעקב מנסה דווקא להיחלץ מאחווה זו פעם אחר פעם.

האנונימיות של משה

הרב דוד לוי | פרשת שמות תשפ"ד

סיפורו הולדתו של משה מתאפיין באנונימיות: "וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי", ותהר...

באין חזון יפרע עם

הרב דוד לוי | שבת חזון

אחת הצרות הקשות של החורבן היא אובדן החזון, אולם צרה קשה ממנה היא אובדן הצמאון...

בין אדום ללבן

הרב דוד לוי | פרשת ויצא

יעקב אחוז בצבת: בין ערמומיותו המתורבתת של לבן לבין החספוס הבוטה של עשו. הפחד הגדול...