בוגר ישיבת חברון, עוסק שנים רבות בחינוך והוראה. מחבר ספרי "דרך דוד" על חומש ומגילות, וקונטרסים רבים על סוגיות בש"ס ודרכי הלימוד. חתנו ותלמידו של הרב גדליה נדל זצ"ל.

אי אפשר בכוח

הרב דוד לוי | פרשת וארא תשפ"א

דין הצדק של הקב"ה ייצא לפועל בסופו של דבר, אבל אי אפשר לזרז אותו בכוח....

התורה היא של כולנו

הרב דוד לוי | שבועות תשפ"א

התורה ניתנה לכל אחד ואחד מישראל ואין עליה בעלות לאליטה מיוחדת

תרועה וזיכרון תרועה

הרב דוד לוי |  ראש השנה תשפ"ב

התרועה של ראש השנה מבטאת את ההתלהבות מתחילת השנה, אך היא מזכירה גם את התרועה...

האם יש בתורה עקרונות?

הרב דוד לוי | פרשת משפטים תשפ"ב

התורה אינה מורכבת מעקרונות כללים חשובים ופרטים החשובים פחות, אלא הכללים הופרטים חשובים במידה שווה.

מי ממנה את הנשיאים?

הרב דוד לוי | פרשת שלח תשפ"ג

בחומש במדבר מופיעים שני סוגי נשיאים - כאלו שהעם ממנה וכאלו שהקב"ה ממנה. הסוף הטרגי...

קדימות הארץ לברית

הרב דוד לוי | פרשת לך לך תשפ"ד

הבטחת הארץ קודמת לברית עם הקב"ה כיוון שעם אינו יכול להתפתח ללא ארץ.