בוגר ישיבת חברון, עוסק שנים רבות בחינוך והוראה. מחבר ספרי "דרך דוד" על חומש ומגילות, וקונטרסים רבים על סוגיות בש"ס ודרכי הלימוד. חתנו ותלמידו של הרב גדליה נדל זצ"ל.

יש אלהים במקום הזה

הרב דוד לוי | פרשת ויצא תשפ"ג

החידוש הגדול של אברהם הוא ששמו של ה' אלקי כל הארץ נקרא על משפחה מסוימת....

אשרי יושבי ביתך

הרב דוד לוי | פרשת ויקרא תשפ"ג

המשכן נועד לרכז אליו את חוסר המנוח שבלב האדם ולהעניק לו מרגוע.

בקרוב: איך מטפחים מצוינות במוסד עממי?

הרב דוד לוי | ב' באב תשפ"ג

הישיבה המודרנית, כמו האוניברסיטה, התחילה כמוסד אליטיסטי לטיפוח ידע ומנהיגות, ונעשתה במרוצת הזמן מוסד לאינדוקטרינציה...

התורה: שמרנות או קידמה?

הרב דוד לוי | פרשת מסעי

ישנם שמרנים הנאחזים בלהט בעבר ואינם ודאגים לעתיד; ישנם חולמים הפועלים מתוך חזון נהדר לעתיד...

בארות, קנאה ומסורת

הרב דוד לוי | פרשת תולדות

פעולת שחזור הבארות של יצחק נושאת משמעות פוליטית עמוקה: שימור מסורת אברהם וקביעת יתד בארץ....

העולם עוצר מלכת

הרב דוד לוי | פרשת ויקהל-פקודי

השבת מלמדת את ישראל לעצור, שמא העשייה תהפוך מפלצת המושלת על האדם.

האוטופיה היהודית

הרב דוד לוי | פרשת מטות-מסעי

ערב הכניסה לארץ, התורה מזכירה לישראל את כל הדברים שאדם חיובי היה רוצה לשכוח: נקמה,...

ואלה תולדות המולדת

הרב דוד לוי | פרשת תולדות תשפ"א

ההבדל בין יצחק ליעקב הוא ההבדל שבין אדם עם מולדת לאדם בלי.

דקדוקי עשירות

הרב דוד לוי | פרשת ויקהל-פקודי תשפ"א

ההקפדה של התורה על הפרטים הקטנים של מלאכת המשכן מלמדת כי לדיוק בעולם הרוח יש...

מוסר קורבני ומוסר נקמני

הרב דוד לוי | פרשת מטות-מסעי תשפ"א

האמונה שהעולם מתנהל בצדק מולידה את בקשת הנקם. זאת לעומת תמונת עולם פטליסטית, המהללת את...