בוגר ישיבת חברון, עוסק שנים רבות בחינוך והוראה. מחבר ספרי "דרך דוד" על חומש ומגילות, וקונטרסים רבים על סוגיות בש"ס ודרכי הלימוד. חתנו ותלמידו של הרב גדליה נדל זצ"ל.

התשובה והקידמה

הרב דוד לוי | ד' תשרי תש"פ

בעולם היהודי תיקון עולם הוא תשובה - חזרה אל המקור. לעומת זאת, בעולם המודרני מתקני...

שבועות: חג ההמתנה

הרב דוד לוי | חג השבועות

בחג המצות ובחג הסוכות יש מצווה שמעניקה לחג את אופיו ואת שמו, המצות בפסח והסוכה...

אלקי ישראל; מלך העולם

הרב דוד לוי | יום הכיפורים תשפ"א

ישראל מעדיפים שלא לתאר את הקב"ה כמלך אלא לקרוא לו בשמו. מלכות ה' שמורה לשאר...

הטרם תדע?

הרב דוד לוי | פרשת בא תשפ"א

האדם מתקשה להכיר בעובדות שאינן נוחות לנרטיב שלו, גם כשהן טופחות בפניו. אך נטיה זו...

כפרה ללא עינוי

הרב דוד לוי | יום הכיפורים תשפ"ב

עינוי הנפש ביום הכיפורים אינו סיבת הכפרה. מטרתו לכוון את דעתנו למשמעות הנכונה של כפרת...

בשביל מה צריך "עדות"?

הרב דוד לוי | פרשת תרומה תשפ"ב

לוחות העדות הם החוזה שהקב"ה חתם עם ישראל על הברית ביניהם. אך לשם מה הקב"ה...

ולמדתם אתם

הרב דוד לוי | ה' תשרי תשע"ח

חינוך הוא תהליך דינמי שמטרתו לעורר את תודעתו האישית של החניך, להדריך אותו לחיפוש עצמי,...