בוגר ישיבת חברון, עוסק שנים רבות בחינוך והוראה. מחבר ספרי "דרך דוד" על חומש ומגילות, וקונטרסים רבים על סוגיות בש"ס ודרכי הלימוד. חתנו ותלמידו של הרב גדליה נדל זצ"ל.

מצוות המלך וטעמיהן

הרב דוד לוי | פרשת שופטים תשפ"ב

מצוות התורה למלך מלמדות כי גם נהגים שלטוניים מקובלים עלולים להביא לסיאוב השלטון.

חירות ושלטון

הרב דוד לוי | פרשת שופטים

ישנם שני סוגי שלטון בתורה: שלטון השופט ושלטון המלך. שלטון השופט מותיר לעם יותר חירות,...

מוסריות של קדושה

הרב דוד לוי | פרשת אחרי-מות - קדושים

ישנם הסבורים שהאדם יכול להפוך למוסרי מתוך חירותו, ללא צורך בקב"ה חלילה, אולם התורה מלמדת...

ובערת הרע מקרבך

הרב דוד לוי | פרשת שופטים תש"פ

ביעור הרע מקרבנו הוא כורח חברתי, ולא מינוי להיות שוטרי הצדק העולמי

מקום לאין מקום

הרב דוד לוי | פרשת אחרי-מות - קדושים תשפ"א

הקדוש הוא אחד ולא יכול להיות לו מקום. לפיכך, מה שמכונן את קדושת המקום וקובע...

ועלית אל המקום

הרב דוד לוי | פרשת שופטים תשפ"א

מדוע יש לעלות אל המקום אשר יבחר ה' כדי לברר שאלה משפטית?

חירות לאומית חיובית

הרב דוד לוי | פרשת בא תשפ"ב

החתירה לחירות לאומית אינה יכולה להסתכם בהסרת עול הזרים - היא חייבת להציע תוכן חיובי...