בוגר ישיבת חברון, עוסק שנים רבות בחינוך והוראה. מחבר ספרי "דרך דוד" על חומש ומגילות, וקונטרסים רבים על סוגיות בש"ס ודרכי הלימוד. חתנו ותלמידו של הרב גדליה נדל זצ"ל.

הקללות וכינון העם

הרב דוד לוי | פרשת כי-תבוא תשפ"א

מעמד הקללות אינו הופך את הציבור אחראי על היחיד, אלא מבטא את המעבר מאוסף יחידים...

הקללות כתנאי החוזה

הרב דוד לוי | פרשת בחוקתי תשפ"ב

הברכות והקללות הם חלק מתנאי חוזה הברית שהקב"ה כורת עם ישראל.

בין אילוץ לשכנוע

הרב דוד לוי | פרשת בא תשפ"ג

הקשחת לב פרעה לא נועדה למנוע ממנו את הבחירה אלא דווקא לאפשר לו אותה.

בין אחדות לייחודיות

הרב דוד לוי | פרשת בהעלותך תשפ"ג

התקיעה והתרועה משמשות בתורה ככלי לאיזון עדין בין אחדות העם לייחודיות של כל שבט ושבט.

כי בשרירות ליבי אלך

הרב דוד לוי | פרשת ניצבים

התורה מייעדת את מצוותיה לכלל, אבל אין זה אומר שהיחיד יכול להתחמק מהן בחסות הציבור....

דבר אלי באותות

הרב דוד לוי | פרשת וארא

בימים אלו של בחירות חוזרות ונשנות, כאשר פוליטיקאים רבים באים ובאמתחתם אין דבר מלבד הבטחות...