בוגר ישיבת חברון, עוסק שנים רבות בחינוך והוראה. מחבר ספרי "דרך דוד" על חומש ומגילות, וקונטרסים רבים על סוגיות בש"ס ודרכי הלימוד. חתנו ותלמידו של הרב גדליה נדל זצ"ל.

מיהו הא-ל היהודי

הרב דוד לוי | פרשת יתרו

הבשורה המרכזית של התורה אינה המונותאיזם אלא הרעיון שהקב"ה מתעניין באדם.

הלכה כיחיד

הרב דוד לוי | פרשת בראשית תשפ"א

ההיסטוריה מונעת על ידי הרבים ועל ידי יחידים יוצאי דופן. התורה, עם זאת, מצדדת דווקא...

המשפט כדרישת אלקים

הרב דוד לוי | פרשת יתרו תשפ"א

בין משה ליתרו מתנהל שיח אודות תפקידו המהותי של המשפט. בעוד יתרו רואה במשפט מכשיר...

חטא השוויון

הרב דוד לוי | פרשת קורח תשפ"א

מחלוקת שאינה לשם שמים היא מחלוקת המבקשת להביא לשוויון בין בני-אדם

ברית הארץ וברית המילה

הרב דוד לוי | פרשת לך לך תשפ"ב

ברית בין הבתרים מגלה שהבטחת הארץ אינה מותנה בהתנהגות אברהם. זאת לעומת הברית על הקשר...

מחיית עמלק בימינו: האמנם?

הרב דוד לוי | י"ג אדר ב' תשע"ט

זכירת מעשה עמלק מלמדת אותנו שכאשר מישהו פוגע בנו ומנצל את חלשתנו, אסור לנו לתת...

בין תורה לדרך ארץ

הרב דוד לוי | פרשת נח

"נתן לו מעות ולא משך הימנו פירות יכול לחזור בו, אבל אמרו מי שפרע מדור...