בוגר ישיבת חברון, עוסק שנים רבות בחינוך והוראה. מחבר ספרי "דרך דוד" על חומש ומגילות, וקונטרסים רבים על סוגיות בש"ס ודרכי הלימוד. חתנו ותלמידו של הרב גדליה נדל זצ"ל.

הברית והארץ

הרב דוד לוי | פרשת ראה תשפ"ב

המצוות בספר דברים מתחלקות לשני חלקים עיקריים: המצוות של הברית והמצוות של הארץ.

כיצד ניצלים ממניפולציות?

הרב דוד לוי | פרשת ויגש תשפ"ג

לאדם ישנה נטייה להאמין לסיפור שהולם את השקפת עולמו. נטיה זו מזמינה מניפולציות מצד אלו...

העובדות והאמת

הרב דוד לוי | פרשת עקב

ישנם הסבורים שישנה אמת הנעלת על העובדות. מפרשתנו ניתן ללמוד כי האמת נובעת מתוך העובדות,...

סיפורי צדיקים בתורה

הרב דוד לוי | פרשת וישב

מדוע התורה מתמקדת בסכסוכים הפנימיים של בית יעקב? האם לא היה עדיף להתמקד בצדדים החיוביים...

טומאה וריחוק חברתי

הרב דוד לוי | כ"ט ניסן תש"פ

אחד המאפיינים המרכזיים של הטומאה הוא הריחוק החברתי שהיא יוצרת. בימים אלו של ריחוק חברתי,...

למעלה מהעין הרעה

הרב דוד לוי | פרשת מקץ תשפ"א

משחקי הכוח והשליטה של יושבי תבל חולפים ליוסף מעל הראש, כמו דג במים שאינו מבחין...

הבדלה וחברות

הרב דוד לוי | פרשת תזריע-מצורע תשפ"א

יש הסבורים שעיוורון צבעים וחוסר הבחנה בין אנשים הוא הבסיס לרעות; חז"ל מלמדים אותנו שההפך...

להקדים שמיעה לראיה

הרב דוד לוי | פרשת ראה תשפ"א

אפשר ללמוד מתצפיות רק אם יש לנו את האוזניה הנכונה באוזן: דבר ה'.