בוגר ישיבת חברון, עוסק שנים רבות בחינוך והוראה. מחבר ספרי "דרך דוד" על חומש ומגילות, וקונטרסים רבים על סוגיות בש"ס ודרכי הלימוד. חתנו ותלמידו של הרב גדליה נדל זצ"ל.

טהרה כתנאי לקדושה

הרב דוד לוי | פרשת אחרי מות-קדושים

הטהרה אינה ממצוות הקדושה אך היא תנאי לגישה אל הקודש.

העובדות והאמת

הרב דוד לוי | פרשת עקב

ישנם הסבורים שישנה אמת הנעלת על העובדות. מפרשתנו ניתן ללמוד כי האמת נובעת מתוך העובדות,...

סיפורי צדיקים בתורה

הרב דוד לוי | פרשת וישב

מדוע התורה מתמקדת בסכסוכים הפנימיים של בית יעקב? האם לא היה עדיף להתמקד בצדדים החיוביים...

חשיבות הניסיון המעשי

הרב דוד לוי | פרשת שמיני

הזלזול בזקנים כמו גם האמונה מוחלטת בירידת הדורות נובעים מזלזול בניסיון המעשי, אבל יש דברים...

חנוכה ו"חיבוב הצרות"

הרב דוד לוי | חנוכה תשפ"א

חנוכה, השריד האחרון של מגילת תענית, מלמדנו לזכור את הפכים הקטנים בחיינו, ולהודות על הטובה...

אש זרה ועשיית חסד ומשפט

הרב דוד לוי | פרשת שמיני תשפ"א

הרצון להידבק בעצמות השכינה הוא אש זרה אשר לא ציווה ה'. הקב"ה רוצה שנצא דווקא...

אחריות ויכולת

הרב דוד לוי | פרשת עקב תשפ"א

כיצד אפשר לזכור בו זמנית לא להתאייש ולא להאמין בעצמך יתר על המידה? התשובה נמצאת...

אימתם של הרודנים

הרב דוד לוי | פרשת שמות תשפ"ב

מה שמסכן את מעמדו של משה במצרים אינה העובדה שהוא הורג אנשים בלי דין וחשבון...