בוגר ישיבת חברון, עוסק שנים רבות בחינוך והוראה. מחבר ספרי "דרך דוד" על חומש ומגילות, וקונטרסים רבים על סוגיות בש"ס ודרכי הלימוד. חתנו ותלמידו של הרב גדליה נדל זצ"ל.

הדתת התורה

הרב דוד לוי | א' אלול תשע"ח

ההתרחקות מטעמי המצוות שבמקרא אינה מחמת שינוי תנאי הזמן, אלא מכיוון שהתורה נועדה להיות אורח...

מדוע הבריאה מתפתחת?

הרב דוד לוי | פרשת בראשית

תיאור הבריאה של בראשית מלמד כי העולם בנוי באופן מתפתח, זאת בניגוד לעמדה היוונית הרואה...

מיהו הא-ל היהודי

הרב דוד לוי | פרשת יתרו

הבשורה המרכזית של התורה אינה המונותאיזם אלא הרעיון שהקב"ה מתעניין באדם.

הלכה כיחיד

הרב דוד לוי | פרשת בראשית תשפ"א

ההיסטוריה מונעת על ידי הרבים ועל ידי יחידים יוצאי דופן. התורה, עם זאת, מצדדת דווקא...

המשפט כדרישת אלקים

הרב דוד לוי | פרשת יתרו תשפ"א

בין משה ליתרו מתנהל שיח אודות תפקידו המהותי של המשפט. בעוד יתרו רואה במשפט מכשיר...

לא לצאת מן העולם

הרב דוד לוי | פרשת שלח תשפ"א

שורשו של חטא המרגלים הוא הפחד העמוק מפני העולם.

נח: הצדיק השותק

הרב דוד לוי | פרשת נח תשפ"ב

שתיקתו של נוח לפני ה' מבטאת פסיביות גמורה, שמקבלת מאליה את רצון ה' המתגלה בבריאה....