בוגר ישיבת חברון, עוסק שנים רבות בחינוך והוראה. מחבר ספרי "דרך דוד" על חומש ומגילות, וקונטרסים רבים על סוגיות בש"ס ודרכי הלימוד. חתנו ותלמידו של הרב גדליה נדל זצ"ל.

בין אברהם למתקני העולם

הרב דוד לוי | פרשת וירא

אברהם אבינו לא היה "מתקן עולם". האכפתיות שלו למתרחש בעולם נבעה מעמדה של ענווה ולא...

בין בלעם למשה

הרב דוד לוי | פרשת בלק

פרשת בלעם מופיעה בתורה כדי להדגיש באמצעותה את מעלותיו של משה.

בין "אחד" ל"יחיד"

הרב דוד לוי | פרשת וירא תשפ"א

גם אברהם וגם אנשי סדום היו אינדיבידואלים, אלא שהמניעים לכך היו שונים בתכלית.