בוגר ישיבת חברון, עוסק שנים רבות בחינוך והוראה. מחבר ספרי "דרך דוד" על חומש ומגילות, וקונטרסים רבים על סוגיות בש"ס ודרכי הלימוד. חתנו ותלמידו של הרב גדליה נדל זצ"ל.

צדק חברתי על פי התורה

הרב דוד לוי | פרשת כי תשא

התורה אינה בעד החזק, אבל אינה גם בעד החלש. היא אינה "מוסר אדונים", אך גם...

תורת אי-השוויון

הרב דוד לוי | פרשת אמור

רדיפת השויוון בתור מטרה בפני עצמה היא פסולה. יש הקשרים שבהם ההבדלים בין בני אדם...

אין בלבנו אלא אחד

הרב דוד לוי | פרשת ויחי תשפ"א

האם כדי להתאחד על העולם לקבל על עצמו סט אחיד של ערכים ואמונות? פרשת ויחי...

לא תתעלם

הרב דוד לוי | פרשת כי תצא תשפ"א

ההיגיון הפנימי של הדינים הפותחים את הפרשה הוא אחד: לא תתעלם.

מות התיאולגיה המצרית

הרב דוד לוי | פרשת בשלח תשפ"ב

הפסיביות של ישראל ביציאת מצרים נוגדת את הצו הכללי של התורה, אך היא נדרשה לשעה...

לחיות על הארץ כמו אורח

הרב דוד לוי | פרשת בהר תשפ"ב

השמיטה מלמדת אותנו יחס נכון אל הארץ: לא יחס אנתרופצנטרי של ניצול, אך גם לא...